พลาสเตอร์ยา (Blue Plaster)

บลูพลาสเตอร์ ( Blue plaster ) ที่ตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ: metal detectable plaster
บลูพลาสเตอร์ มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารและยาอย่างมาก เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญในมาตรฐาน GMP,HACCP, ISO , BRC ....

สินค้ามีเอกสาร COA กำกับทุก Lot การผลิต
สินค้ามีอายุการจัดเก็บนานถึง 5 ปี


Visitors: 36,069