ป้ายเตือน ระวัง! พื้นลื่น ป้ายเตือนกำลังทำความสะอาด

ป้ายเตือน ระวัง! พื้นลื่น /ป้ายเตือนกำลังทำความสะอาด

-  เป็นป้ายเตือนพลาสติก

-  สกรีนข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  ใช้สำหรับวางพื้นเพื่อเตือนให้คนที่สัญจรไปมาระวัง

-  เหมาะสำหรับใช้ในการทำความสะอาดทั่วไป

Visitors: 37,854