กระดาษป๊อบอัพ / กระดาษเช็ดปาก

กระดาษป๊อบอัพ(Pop-up) / กระดาษเช็ดปาก
เหมาะสำหรับร้านอาหาร / โรงแรม /ภัตตาคาร ฯลฯ

กระดาษคุณภาพดี เหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

บรรจุ 200 แผ่น/ห่อ , 60 ห่อ/ลัง

 

Visitors: 35,243