กล่องจ่ายสบู่เหลว


กล่องจ่ายสบู่เหลว  แบบใส

จำหน่ายกล่องจ่ายสบู่เหลว(สำหรับติดผนัง)
ขนาด 1,000 มล.
มี 2 ขนาด
- ขนาด 500 CC
- ขนาด 1,000 CC

Visitors: 36,069