ไม้ขนไก่พลาสติกสลับสี


ไม้ขนไก่พลาสติกสลับสี

ไม้ขนไก่พลาสติก ยาว 23 นิ้ว (16+7 นิ้ว)
ด้ามยาว 7 นิ้ว
ขนยาว 16 นิ้ว 


Visitors: 39,206