ถุงซิป(ZIP BAG)


จำหน่าย ถุงซิป (ZIP BAG)

มีขนาดดังนี้

4x6 cm.

5x7 cm.

6x8 cm.

7x10 cm.

8x12 cm

9x13 cm

10x15cm

12x17 cm

13x20 cm

15x23 cm

18x26 cm

20x30 cm

23x35 cm

25x38 cm

31x38 cm

Visitors: 38,452