ถุงหิ้วสี

ถุงหิ้วสี 

มีขนาดดังนี้

6x11       6x14

8x16       9x18

12x20     12x26

15x27     15x30

18x30     18x36

20x44     22x46

จำหน่ายยกกระสอบ (บรรจุ 30 กก./กระสอบ)


Visitors: 36,069