ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม

ลังอะไหล่ ลังอุตสาหกรรม
ขนาด 0.8 ลิตร   (10 X 16.5 X 7 CM.)
ขนาด 3.3 ลิตร (15 X 23 X 12.5 CM.)
ขนาด 8 ลิตร  (20.5 x 34.5 x 15.5 CM)
ขนาด 19.3 ลิตร  (29.5 X 45.5 X 13.5 CM.)

มีสีเหลือง , สีเขียว , สีน้ำเงิน , สีแดง

Visitors: 38,452