ชุดเช็ดกระจก ด้ามปรับสั้น-ยาว(มีฟองน้ำและยางรีดน้ำ)


ชุดเช็ดกระจก ด้ามปรับสั้น-ยาวได้ (มีฟองน้ำและยางรีดน้ำ)

ปรับยาวได้สูงสุด 1.20 เมตร

Visitors: 38,452