น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล 5 ลิตร

สรรพคุณฆ่าเชื้อโรค : เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลอง

น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล ขนาด 5 ลิตร

ปกป้องคุณจากเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล สามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์

  • ใช้ปฐมพยาบาล
  • ใช้เพื่อชำระล้างบาดแผล แผลสัตว์กัด หรือแมลงต่อย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
  • ใช้เพื่ออนามัยส่วนตัว
  • ใช้ผสมน้ำอาบและขจัดรังแค และลดสิว
  • ใช้เพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน
  • ใช้ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นผิวภายในบ้าน
  • แช่เสื้อผ้าก่อนซักเพื่อฆ่าเชื้อโรค ใช้ได้กับเสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ
    ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดตัว และอื่นๆ
  • ใช้ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ปรอทวัดไข้ หวี หรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

สำหรับการใช้ปฐมพยาบาลบาดแผล และ อนามัยส่วนตัว จำเป็นจะต้องเจือจางกับน้ำเสมอ

Visitors: 35,356