ถังขยะกลม ฝาสวิงบน(คลีนเมท) สีหวาน 20 ลิตร , 45 ลิตร

ถังขยะกลม ฝาสวิงบน(คลีนเมท) สีหวาน

ขนาด 20 ลิตร  Dimension : 30 X 58 CM

ขนาด 45 ลิตร Dimension : 38 X 69 CM
Visitors: 35,243