ถังขยะกลม สเปซแค็ป/ฝาโดม สีสด 2 ,5 , 8 , 12 ,20 ,75 ลิตร


ถังขยะกลม สเปซแค็ป/ฝาโดม สีสด

ขนาด 2 ลิตร Dimension : 15.6 X 23 CM

ขนาด 5 ลิตร Dimension : 21 X 32 CM

ขนาด 8 ลิตร Dimension : 23 X 39 CM

ขนาด 12 ลิตร Dimension : 26 X 44.5 CM

ขนาด 20  ลิตร Dimension : 29.7 X 55.5 CM

ขนาด 75 ลิตร  Dimension : 45 X 84 CMVisitors: 37,854