กระบอกฉีดน้ำแคนนอน สีเหลือง 1 ลิตร

กระบอกฉีดน้ำแคนนอน สีเหลือง 
ใช้ฉีดสเปรย์น้ำทั่วไป
ขนาดความจุ 1 ลิตร

Visitors: 37,854