ไม้ขนไก่

 ไม้ขนไก่  มีหลายแบบ ให้เลือก คือ
1.  ไม้ขนไก่ แบบสั้น 40 ซม.
2.  ไม้ขนไก่ แบบยาว 25 นิ้ว
3.  ไม้ขนไก่ แบบพลาสติก สี ๆ สดใส

Visitors: 35,243