ไม้กวาดหยากไย่

 

จำหน่ายไม้กวาดหยากไย่ มี 2 แบบ

-ไม้กวาดหยากไย่ใยตาล ธรรมดา


-ไม้กวาดหยากไย่แบบปรับระดับได้

   1. ปรับระดับ 2 ระดับยาว 2.5 เมตร

   2.  ปรับระดับ 3 ระดับ ยาว 3.20 เมตร

Visitors: 39,206