พรมดักฝุ่น

พรมดักฝุ่น  มีหลายแบบให้เลือก ดังนี้
1.  พรมดักฝุ่นสำเร็จรูป ขนาด 40x60 cm  (ไม่มีข้อความ) 
2.  พรมดักฝุ่นสำเร็จรูป ขนาด 40x60 cm  (มีข้อความ Welcom)

3.  พรมดักฝุ่นสำเร็จรูป ขนาด 80 x120 cm (ไม่มีข้อความ)

4.  พรมดักฝุ่นสำเร็จรูป ขนาด 80 x120 cm (มีข้อความ Welcom)
5.  พรมดักฝุ่น ขนาด 1.22x5 เมตร
6.  พรมดักฝุ่น ขนาด 1.22x2 เมตร

หมายเหตุ  รายการที่ 1 - 4  (มีพร้อมส่งค่ะ)

Visitors: 35,243