กระบอกฉีดน้ำ Foggy Duty 800 มล.

กระบอกฉีด Foggy Duty  คุณภาพหัวฉีดแข็งแรงทนทานกว่าชนิดอื่น
 ใช้งานได้หลากหลายประสงค์

สินค้ามี สีเทา  และ สีขาวขุ่น

สินค้าขายยกโหล (บรรจุ 12 ชิ้น/หีบ)Visitors: 36,069