แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจร
สูง 1 เมตร ยาว 1 เมตร,   1.5 เมตร และ 2 เมตร
- ทำจากเหล็กทาสีขาว-แดง 
- มีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อ

Spec.ทั่วไป ได้แก่
- ขนาด 1 เมตร ไม่มีล้อ
- ขนาด 1 เมตร มีล้อ

- ขนาด 1.5 เมตร ไม่มีล้อ
- ขนาด 1.5 เมตร มีล้อ

Visitors: 39,206