ถังขยะพลาสติก เทศบาล 240 ลิตร มีล้อ

ถังขยะพลาสติก มีล้อเลื่อน 2 ล้อ บรรจุ 240 ลิตร 

ฝามี 2 แบบ
1.มีช่องทิ้ง
2.ฝาเรียบ

เกรด HDPE
ขนาด 575x720x1070 mm.

มีสี เขียว แดง น้ำ้เงิน เหลือง
Visitors: 37,854