ถังขยะพลาสติก เทศบาล 130 ลิตร มีล้อ

ถังขยะพลาสติก มีล้อเลื่อน 2 ล้อ บรรจุ 130 ลิตร 

ฝามี 2 แบบ
1.มีช่องทิ้ง
2.ฝาเรียบ
ฝาเรียบ ขนาด 495x555x1009 mm.
ฝามีช่องทิ้ง ขนาด 495x555x1100 mm.

มีสี เขียว เหลือง แดง น้ำเงิน 
เกรด HDPE
Visitors: 38,452