น้ำยาแช่ผ้าฆ่าเชื้อและดับกลิ่นอับ 3.8 ลิตร

น้ำยาแช่ผ้าฆ่าเชื้อและดับกลิ่นอับ

ใช้แช่ผ้าน้ำสุดท้าย เพื่อฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นอับผ้า

บรรจุ 3.8 ลิตร

Visitors: 37,854