กรวยกระดาษ/กรวยน้ำดื่ม

 

กรวยกระดาษ กรวยน้ำดื่ม มอก.  / กระบอกใส่กรวยน้ำดื่มสแตนเลส

1 หีบบรรจุ 4,500 ใบ  และ บรรจุ 5,000 ใบ

 

Visitors: 35,243