กระดาษชำระม้วนเล็ก

กระดาษทิชชู่ม้วนเล็ก Cellox

ขนาดบรรจุ 144 ม้วน/หีบ

 

Visitors: 29,643