ถุงมือยางสีส้ม

งมือยาง สีส้ม  มีทั้งแบบบาง และแบบหนา

ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การทำความสะอาด งานบ้านทั่วไป  งานเกษตร ก่อสร้าง ฯลฯ

Visitors: 29,644