ลูกกลิ้งกาว (Stick Roller)

ลูกกลิ้งกาว (Refill Stick Roller) ขนาด 16 ซม.

เพื่อเป็นการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาหาร ลูกกลิ้งกาวจึงเป็นสิ่งสำคัญด่านแรกในการรักษาความสะอาดของกระบวนการผลิตและห้องคลีนรูม  เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP , HACCP , ISO 

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

 

 

Visitors: 36,067