ถุงมือไนไตร

ถุงมือไนไตร สีฟ้า

(ใส่ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้สัมผัสมือ)

-  ทนสารเคมีชนิดต่างๆ (กรด  เบส แอลกอฮอลล์ และน้ำมันต่างๆ )

-  กระชับมือเวลาใส่

-  แข็งแรงไม่ขาดง่าย

-  ชนิดไม่มีแป้ง

-  อายุการเก็บนาน

-  ใช้ในงานด้านอาหาร, ยา , โรงพยาบาล ,ห้อง Lab / ห้องปฏิบัติการ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

-  มีสีฟ้า

-  มี Size S, M , L

-  บรรจุ 100 ชิ้น/แพ็คหรือกล่อง , 10 กล่องหรือแพ็ค/ลัง

 

 

 

Visitors: 39,206