เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอยรา เทเลคอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544   ด้วยธุรกิจการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร PABX , Call Center , Access Control, ระบบเข้า-ออกภายในอาคาร ห้องพัก ทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ.  2551 โดยประมาณ ได้เพิ่มการจำหน่่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV , ระบบ Computer Network, ระบบ Security System ตลอดจนระบบ fire Alarm ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ต้องการของลูกค้าหลายกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน

ในปีพ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน   เพิ่มการจำหน่ายและติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ระบบเสียงในห้องประชุม โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ

ต่อมาในปี พ.ศ 2555 - ปัจจุบัน  ได้ขยายช่องทางการค้าขึ้นมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากระบบภายในอาคาร ด้วยแนวคิด/วิสัยทัศน์ ของกรรมการบริหารบริษัทฯ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งสำหรับทุกธุรกิจ ทุกภาคส่วน โดยการสรรหาสินค้า ของใช้สิ้นเปลืองที่มีราคาถูกย่อมเยา แต่มีคุณภาพดี พร้อม Support ให้กับลูกค้าอย่างเพียงพออยู่เสมอ ลูกค้าของเราปัจจุบัน ได้แก่

1.  โรงงานอุตสาหกรรม         2.  โรงพยาบาล              3.  โรงแรม/เรสซิเด้นท์     4.  บริษัทเอกชนทั่วไป

จนปัจจุบันเราได้ขยายโกดังในการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับสินค้าที่หลากหลาย และจำนวนมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตามต้องการ และทันเวลา

ทั้ง 2 แนวคิด ด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารภายในอาคาร และด้านสินค้าวัสดุของใช้สิ้นเปลืองทุกประเภท ได้ดำเนินธุรกิจคู่ขนานกันไปภายใต้ชื่อเดียวกันนี้ บริษัท ไอยรา เทเลคอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

  • หนังสือรับรองบริษัทฯ

  • ภ.พ.20

  • หนังสือจดทะเบียน

Visitors: 39,206